activiteit: volleybal

Donderdagavond van 19.15 - 21.15 uur

Activiteitenleider:
dhr. T.A.B. Snel, tel. 0113-223039  Volleybalvereniging JAN LIGTHART zoekt

  Sportieve mensen die op recreatief niveau willen
        volleyballen.

  Plaats:  Gymzaal Wijkvereniging Jan Ligthart

  Tijd:      19.15 tot 21.15 uur

  Dag:      Donderdagavond

  Periode: September tot en met juli

  Informatie:
              Theo Snel - telefoonnummer 0113-223039

Volleybal is een balsport waarbij het speelveld is verdeeld in twee gelijke helften, gescheiden door een net. De beide teams, die elk uit 6 spelers bestaan, bevinden zich op hun eigen helft en proberen door het slaan of tikken tegen de bal deze op het tegenoverliggende deel van het speelveld binnen de lijnen de grond te doen raken. Een geslaagde poging, of een fout van de tegenstander, levert een punt op. Wie het eerste 25 punten heeft behaald wint een set. Wie het eerste 3 sets heeft gewonnen, wint de wedstrijd. Bij een gelijke stand, 2-2, wordt een beslissende set tot 15 punten gespeeld.

Op de zijkanten van het net, precies boven de zijlijn, zijn twee verticale stokken, de zogenoemde "antennes" geplaatst. Een bal die naar het speelveld van de tegenstander wordt gespeeld, moet tussendeze antennes of het verlengde daarvan door gaan.

In de oorspronkelijke versie, het gewonen zaalvolleybal, bestaat ieder team uit zes personen en meet het veld 9 bij 18 meter.