activiteit: middagbiljart

Maandagmiddag van 13.00-16.30 uur


Activiteitenleider:
dhr. S. op 't Hof,
tel. 06 305 765 21 
  BERICHTEN UIT DE ACTIVITEIT

Bent u 55+ of kunt u om een of andere reden niet deelnemen aan het arbeidsproces, dan kunt u lid worden van de middagbiljart.

Oorspronkelijk genoemd "ouderenbiljart', en bedoeld voor mensen die wegens hun leeftijd niet meer werken, is dit uitgebreid naar een aktiviteit die open staat voor ALLE mensen die voor wat voor reden dan ook niet werken, dus ook voor mensen die ofwel arbeidsongeschikt zijn, ofwel werkloos.

Mensen die lid zijn van de middagbiljart, betalen € 15,00 boven de contributie aan de wijkvereniging. Hiervoor kunnen zij ook deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door de Onderlinge Goese Biljartcompetitie, waarbij gespeeld wordt tegen biljartverenigingen uit de omgeving. Zie voor uitslagen enz. bij OGB (klik links in het rijtje op OGB).