activiteit: buurtsoos


activiteitenleider:
mw. L. van de Does, tel. 0113-227349
Op regelmatige tijden organiseert de Buurtsoos activiteiten voor haar leden, in elk geval éénmaal per maand een bingo-middag.
Deze middag bingo begint elke keer om 13.30 uur.