Bestuur


  Voorzitter:
  dhr P. Maas
  Ooststraat 15
  3341 CZ Kapelle
  tel. 0113-343380

 vice-voorzitter:
  vakant

  Tijdeljk secretaris:
  mw. I. Mieras
  Tulpstraat 74
  4461 PB Goes
  tel. 0113-223160
  email: ingemieras@hotmail.com

  Penningmeester:
  dhr. H. van Wanrooij
  J.D. van Mellestraat 40
  4461 VT Goes
  tel. 0113-215988
  email: penningmeester@goes-oost.nl

  Activiteitenbegeleiding:
  dhr. J.B. van de Langerijt
  v.d. Spiegelstraat 1
  4461 LJ  Goes
  tel. 0113-221166

  Onderhoud:
  dhr. H. Oosthoek
  Watertorenstraat 32
  4462 WC Goes

  Accommodatiebeheer/zaalverhuur:
  mw. I. Mieras
  Tulpstraat 74
  4461 PB Goes
  tel. 0113-223160
  email: ingemieras@hotmail.com


Ereleden:
  mevr. Inge Mieras
  dhr. Harry van Wanrooij