Bestuur

  Voorzitter:
  dhr P. Maas

 Secretaris:
  mw. I. Mieras
 
  Penningmeester:
  dhr. D. de Vilder
 
  Activiteitenbegeleiding:
  Mw. D. Eijke
 
  Accommodatiebeheer/zaalverhuur:
  mw. I. Mieras
 
Wilt u een van de bestuursleden benaderen, bel dan het wijkcentrum, telefoon 0113-232735. Bereikbaar maandag t/m vrijdag 13.00 uur - 15.00 uur.

 Ereleden:
  mevr. N. Mes
  mevr. I. Mieras
  dhr. J. van de Langerijt
  dhr. H. van Wanrooij